polnische Kurzinfo

Mecenas Roman Raczek udziela porad prawnych również w języku polskim. Doradztwo prawne w języku ojczystym sprawia, że opracowywanie mandatu staje się przejrzyste dla Klienta. Komunikacja w języku polskim daje Klientowi możliwość dostatecznego zrozumienia sposobu opracowywania sprawy oraz aktywnego uczestnictwa w rozmowie.

Mecenas Raczek reprezentuje Klientow głównie w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa socjalnego. Częściowo doradza także w sprawach prawa cywilnego (prawo o ruchu drogowym). Mecenas Raczek, jako adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa karnego i prawa socjalnego, posiada obszerną wiedzę w tym obszarze, co przyczynia się do kompetentnej i efektywnej obsługi mandatu. Doradztwo w innych dziedzinach prawnych jest prowadzone przez Partnerów w Kancelarii, jakkolwiek istnieje możliwość wsparcia w komunikacji w języku polskim.

Reprezentacja Klienta odbywa się głównie w zakresie prawa karnego i prawa socjalnego. Mecenas Raczek uczestniczy regularnie w szkoleniach dokształcających. Dzięki temu zapewnione jest doradztwo prawne oparte na ciagle zmieniającej się sytauacji prawnej.

Reprezentacja w zakresie prawa karnego prowadzona jest w różnych dziedzinach. Opracowywanie mandatu odbywa się zarówno w przypadku zbrodni (zabójstwo, morderstwo), jak i przestepstw na tle seksualnym, przestępstw podatkowych, przestepstw w związku ze środkami odurzającymi oraz kradzież, oszustw, wykroczeń w ruchu drogowym. Ponadto mecenas Raczek reprezentuje poszkodowanych jako oskarżycieli posiłkowych oraz w postępowaniach adhazyjnych (przydatkowych). Mecenas Raczek działa zarówno jako obrońca z wyboru, jak i obrońca z urzędu.

Reprezentacja z zakresu prawa socjalnego odbywa się przeciwko takim organom publicznym jak urząd pracy, urząd ubezpieczeń społecznych, Familienkasse, kasa chorych itd.

Partnerzy w Kancelarii udzielają porad prawnych w zakreseie prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa o ruchu drogowym.